Over Art To Remember

De totstandkoming van Art to Remember, voorheen Atelier het Louvre, is  in 2002 in Den Haag ontstaan. Waarom het Louvre? Omdat de kunstenaars van het eerste geld dat ze verdienden de werken in het echt wilden bewonderen in het Louvre in Parijs. Dit lukte, want de eerste expositie was helemaal uitverkocht! Ook de exposities er na waren succesvol en er volgden kunstreizen naar Barcelona, Mardrid, Valencia en Girona. Nu is er een naam die meer past in de ontwikkeling waar de kunstenaars nu zijn: kunst maken die niet vergeten wordt, Art to remember...

Renate Volkert en de kunstenaars in het atelier

Renate Volkert en de kunstenaars in het atelier

Elke keer een nieuw verhaal

Onze kunstenaars hebben allen zorg en begeleiding nodig ten gevolge van het syndroom van Korsakov, daarom wonen zij in ‘Domus Nostra’, een woon- en expertise centrum van Saffier. Omdat de kunstenaars door het syndroom aan geheugenverlies lijden is de kunstgroep Art to Remember genoemd.

De naam heeft een dubbele betekenis: de kunstwerken die de kunstenaars maken, zijn uniek en achter elk werk schuilt weer een bijzonder verhaal. Door het maken van kunstwerken, vertellen de kunstenaars elke keer weer een nieuw verhaal. Het maken van kunst ervaren de kunstenaars met het syndroom van Korsakov als een ware ontspanning en het geeft veel afleiding in hun leven.

Detailbeelden van kunstenaars aan het werk

Details van ons werk

Syndroom van Korsakov

De kunstenaars van atelier ‘Art To Remember’ hebben allemaal het syndroom van Korsakov, een blijvende geheugenstoornis die voornamelijk veroorzaakt wordt door vitamine B1-tekort, meestal het gevolg van te weinig gevarieerd eten bij chronisch alcoholmisbruik. Het kenmerkt zich door desoriëntatie, vooral in tijd, en stoornissen in met name het kortetermijngeheugen. De maatschappij reageert vaak negatief op mensen met dit syndroom, terwijl iedereen het kan overkomen.

Domus Nostra in Den Haag is de thuishaven van deze kunstenaars, een kleinschalig wooncentrum waar begeleiding en behandeling aan bewoners met Korsakov wordt geboden. Het centrum maakt deel uit van Saffier, een organisatie uit Den Haag, die samen met enkele andere zorggroepen het initiatief heeft genomen voor het Korsakov Kenniscentrum.

Renate Volkert

Mijn naam is Renate Volkert en werk vanaf 2001 met veel passie met Korsakov cliënten bij stichting Saffier. De afdeling kunstzinnige therapie binnen Saffier ben ik ruim 10 jaar geleden gestart, alsmede het atelier Art to Remember. Daarnaast heb ik meegeholpen de dagbesteding in kaart te brengen en op de kaart te zetten. Er is ruimte voor meerdere disciplines en het ontwikkelen van nieuwe zorgvisies.

Zelf ervaar ik het als een uitdaging door middel van kunst mensen te spiegelen en ze een andere kant van zichzelf te laten ervaren; een gezond en liefdevol deel. Want, wanneer je deze weet te raken, kunnen mensen weer tot bloei komen. Een proces dat mij elke keer weer opnieuw weet te verwonderen.